You are here

Home

Közlemény - Óvodai beiratkozás

Az óvodai jelentkezés időpontja: 2013. május 2-3. (csütörtök, péntek) 8.00 órától 16 óráig.

A szülő vigye magával a gyermek  személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lapot szükséges kitölteni, amely az óvodában beszerezhető, s kitölthető.
Az óvoda vezetője – május 26-ig  - dönt az óvodához eljuttatott felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 49. § (2) bekezdés, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdés alapján.

A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezés) a mikóházi Bózsva-parti óvodához kell benyújtani, de a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez kell címezni.

A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése szerint: „A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától kezdődően (szeptember 1-jétől) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Mikóháza Községi Önkormányzat