You are here

Home

Pályázat aljegyző munkakör betöltésére

    Pályázat

Mikóháza Község Önkormányzatának Polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv (továbbiakban Mötv.) 82.§-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (továbbiakban Kttv.) 45.§ (1) bekezdés és a 247.§ rendelkezése alapján pályázatot ír ki                
                                
        Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal   

Aljegyző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén  megye, 3989 Mikóháza Szabadság utca 10.  

Aljegyzővé az nevezhető ki, aki igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt, valamint a közös hivatalt létrehozó megállapodásban az aljegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása.
A jegyző munkájának segítése, akadályoztatása esetén helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, így különösen: jogi-szakmai ellenőrzési feladatok, szabályzatok, rendeletek, előterjesztések készítése, birtokvédelmi eljárások lebonyolítása. Részvétel a leendő társközségi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok munkájában.

Ellátandó feladatok:
Mikóháza, Alsóregmec, Vilyvitány településeken részt vesz a képviselő-testületek ülésein, a jegyzőt teljes körűen helyettesíti, valamint részt vesz a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi ülésein.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-    Magyar állampolgárság,
-    Cselekvőképesség,
-    Büntetlen előélet
-    Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
-    2 év közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
-    Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
-    Közigazgatási szakvizsga,
-    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A 45/2012.(III.20.) Korm.rend.1.mell. szerinti részletes önéletrajz, az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, a közigazgatási gyakorlat meglétének igazolása, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
jó kommunikációs készség,
„B” kategóriás jogosítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2015. január 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 29.             
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bényei Norbert jegyző nyújt, a 20/259-2913-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal, Gógh András polgármester címére történő megküldésével (3989 Mikóháza, szabadság utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „aljegyző”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § alapján a Polgármesterek Tanácsa dönt, és a polgármester nevezi ki a jegyző javaslatára az aljegyzőt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 30.                
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•    Mikóháza honlapja: www.mikohaza.hu 2014. december 3.
•    Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája 2014. december 3.
•    ETK Önkormányzati Klub honlapja: http://www.etk-rt.hu 2014.december 3.