You are here

Home

Álláspályázat

Pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod- Abaúj- Zemplén megye, 3989 Mikóháza,
Szabadság u. 10.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A 29/2012. (III.7) Kormány rendelet 1. sz. melléklet I.16. pontja Pénzügyi igazgatási feladatok; II. 2. pontja Gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Ellátandó feladatok:
A Közös Önkormányzati Hivatal, Mikóháza, Alsóregmec Vilyvitány Község Önkormányzatai és az önkormányzati intézmények éves költségvetésének, évközben történő módosításainak elkészítése, éves, féléves költségvetési beszámolók, mérlegjelentések készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A költségvetés beszámolóinak elkészítése, gazdasági eseményeinek kontírozása, főkönyvi könyvelés, kincstári adatszolgáltatás, analitikus nyilvántartás vezetése, gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése, kötelezettség –nyilvántartás vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•    Magyar állampolgárság,
•    Cselekvőképesség,
•    Büntetlen előélet,
•    Középiskola/gimnázium/főiskola, mérlegképes könyvelői képesítés,
•    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•    Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
•    6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    Pénzügyi ügyintézőként önkormányzatnál, közös hivatalnál szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•    Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga megléte

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
Részletes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők jogállásról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. sz. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul. A pályázatban kérem, a telefonos elérhetőségét feltüntetni szíveskedjen.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. március 16.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bényei Norbert jegyző nyújt a 20/259-2913-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•    Postai úton, a pályázatnak a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3989 Mikóháza, Szabadság u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére” című megnevezést.
•    Személyesen: dr. Bényei Norbert, 3989 Mikóháza, Szabadság u. 10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 13.