You are here

Home

Álláspályázat

Álláspályázat
pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod- Abaúj- Zemplén megye, 3989 Mikóháza, Szabadság u. 10.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A 29/2012. (III.7) Kormány rendelet 1. sz. melléklet I.16. pontja Pénzügyi igazgatási feladatok; II. 2. pontja Gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Ellátandó feladatok:
A Közös Önkormányzati Hivatal, Mikóháza, Alsóregmec, Vilyvitány Község Önkormányzatai és az önkormányzati intézmények éves költségvetésének, évközben történő módosításainak elkészítése, éves, féléves költségvetési beszámolók, mérlegjelentések készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A költségvetés beszámolóinak elkészítése, gazdasági eseményeinek kontírozása, főkönyvi könyvelés, kincstári adatszolgáltatás, analitikus nyilvántartás vezetése, gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése, kötelezettség –nyilvántartás vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•    Magyar állampolgárság,
•    Cselekvőképesség,
•    Büntetlen előélet,
•    Középiskola/gimnázium/főiskola. Pénzügyi-számviteli szakképesítés, közgazdasági szakképesítés
•    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•    Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
•    6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    Pénzügyi ügyintézőként önkormányzatnál, közös hivatalnál szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•     Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés
•    Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga megléte

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul, a Kttv. 84-85.§-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.  
A pályázatban kérem, a telefonos elérhetőségét feltüntetni szíveskedjen.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. június 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bényei Norbert jegyző nyújt a 20/259-2913-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•    Postai úton, a pályázatnak a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3989 Mikóháza, Szabadság u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére” című megnevezést.
•    Személyesen: Dr. Bényei Norbert, 3989 Mikóháza, Szabadság u. 10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 30.

Mikóháza, 2016. április 20.

 

     Dr. Bényei Norbert sk.
     jegyző