You are here

Home

Álláspályázat - igazgatási és szociális ügyintéző

Álláspályázat

igazgatási és szociális ügyintéző munkakör betöltésére

 

Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal

                                         igazgatási és szociális ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod- Abaúj- Zemplén megye, 3989 Felsőregmec, Szabadság u. 5.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III.7) Kormány rendelet 1. sz. melléklet I.9. Szociális és gyámügyi feladatkör,
14. Hatósági feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

Felsőregmec Község Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában szociális ellátásokkal kapcsolatos döntések előkészítése, önkormányzati rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladatok, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény hatósági döntéseinek előkészítése, a szociális ellátásokról általános ügyfél-tájékoztató és ügyfélfogadási tevékenység. Az önkormányzati igazgatási, gyámhatósági feladatok ellátása, hagyatéki ügyek intézése. Feladatkörébe tartozó statisztikai és egyéb adatszolgáltatások teljesítése. Az ASP szakrendszerben az iktatási, irattározási feladatok, képviselő- testületi üléseken jegyzőkönyv-vezetési feladatok, anyakönyvvezetői feladatok ellátása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Felsőregmec Község Önkormányzata és intézménye vonatkozásában szociális és hatósági feladatok, önkormányzati rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos döntések előkészítése. Statisztikai és egyéb adatszolgáltatások teljesítése, iktatási, irattározási feladatok, jegyzőkönyv-vezetési, anyakönyvvezetői feladatok.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat; középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
 • 6 hónap próbaidő vállalása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzatnál szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga megléte
 • Anyakönyvi szakvizsga megléte

 

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul, a Kttv. 84-85.§-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.  

A pályázatban kérem, a telefonos elérhetőségét feltüntetni szíveskedjen.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 7.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bényei Norbert jegyző nyújt a 47/308-031 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3989 Mikóháza, Szabadság út 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat igazgatási és szociális ügyintéző munkakör” megnevezést.
 • Személyesen: Dr. Bényei Norbert, 3989 Mikóháza, Szabadság u. 10.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 10.

 

Mikóháza, 2020. január 2.

 

                                                                                                         Dr. Bényei Norbert sk.

                                                                                                                    jegyző