• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap » Intézmények

Bózsva - parti Óvoda

 http://www.mikohaza.hu/sites/default/files/image/page/voda%20%283%29.JPG

Mottó: "Tisztellek Téged, fontos vagy nekem,
csakis Rád figyelek, és segítek Neked,
ha szükséged van a segítségemre".

 

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

Községünk Sátoraljaújhelytől 10 km-re található. A Hegyköz kapujának is nevezik településünket, mivel innen már hegyek-völgyek között vezet az út tovább. Gyönyörű természeti környezetben élhetjük mindennapjainkat.
Óvodánk Mikóháza elején található több más intézménnyel együtt. Több mint 25 éve épült óvodánk, de 2005-ben megtörtént az intézmény teljes külső és belső felújítása, korszerűsítése. Az épületen belül ki lett alakítva egy nagyon jól felszerelt tornaszoba, s az új óvodai udvaron is a legkorszerűbb játékok lettek telepítve. A belhttp://www.mikohaza.hu/sites/default/files/image/page/voda%20%281%29.JPGső berendezések és játékok cseréje lehetőséget ad számunkra az óvodai nevelő munka magas színvonalon való végzésére. Ilyen szép és jól felszerelt környezetben a gyerekek jól érzik magukat, s elősegíti a gyermekek személyiségének minél hatékonyabb fejlesztését.

Helyi nevelési programunk adaptáció. Nagy Jenőné: „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című programját választottuk és dolgoztuk át óvodánkban, mert rendszere jól illeszthető nevelési elképzeléseinkhez.
Közel 20 éve vagyunk tagjai az országos szinten működő „Beszélni nehéz!” mozgalomnak. Több alkalommal kaptunk munkánk elismeréseként Kazinczy jutalmat.
Beszédművelő körünk vezetője Hutkai Dánielné 2007-ben Kazinczy-díjban részesült.

A program alapelvehttp://www.mikohaza.hu/sites/default/files/image/page/voda%20%2813%29.JPG:
- szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag óvoda
megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy
- gyermeki tartást, önállóságot, s ebből az önállóságból fakadó,
- egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget
ad a gyermeknek.

Gyermekképünk:
Feltételezzük, hogy minden gyermek vonzódik az élményekhez, a meséhez, zenéhez és az alkotó tevékenységekhez.
Ha mindezt az óvodában megkapja, kialakul az óvodás tartása, önállóvá, nyugodttá és kiegyensúlyozottá válik. Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni.

Alapvető céljaink:
- Az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatásával, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
- Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a személyiség fejlődésének biztosítása, elősegítése.
- A gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása.

A PROGRAM TEVÉKENYSÉGKERETE:

Hagyományőhttp://www.mikohaza.hu/sites/default/files/image/page/voda%20%2812%29.JPGrzés, népszokások: Feladatunknak tartjuk lakóhelyünk szokásainak, hagyományainak, kulturális értékeinek összegyűjtését, megőrzését és továbbadását a gyermekek számára.

Játék, játékba integrált tanulás: A gyermek legfontosabb tevékenységének a játékot tekintjük, hangsúlyozva a játék önkéntességét, a gyermek önállóságát, kezdeményezését, aktivitását. Célunk, hogy minél sokrétűbb, tájékozódó tevékenységgé váljon a játék és a játékba integrált tanulás.

Vers, mese, dramatikus játék: A tevékenység célja a gyermekek érzelmi-értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív személyiségjegyeknek megalapozása a csodákkal teli meseélmények segítségével és a versek zeneiségével.

Ének, énekes játékok, zenehallgatás: A zenei nevelés célja a közös éneklés, a közös játék örömének megéreztetése, ami fejleszti a gyermekek zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. A gyermekek jussanak minél több olyan zenei élményhez, ami megalapozhatja zenei anyanyelvüket.

Rajzolás, mintázás, kézimunka: A gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése. A gyermekek tér-forma-szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, a szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása.

Mozgás, mozgáshttp://www.mikohaza.hu/sites/default/files/image/page/voda%20%2823%29.JPGos játékok: A gyermekek természetes, harmónikus mozgásának testi képességeinek fejlesztése játékos formában. Továbbá a gyermekek tájékozódásának, alkalmazkodó képességének, valamint a személyiség akarati tényezőinek fejlesztése úgy, hogy gyermekeink szabad mozgásvágyát közben megőrizzük.

A környezet megszerettetése: Célunk a közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának kialakítása a természeti-emberi- tárgyi világ értékei iránt.

 

Munka jellegű tevékenységek: Feladatunk a gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek, tulajdonságok kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, kötelességteljesítését.

Óvodánk fenntartói:
Mikóháza, Alsóregmec, Felsőregmec és Vilyvitány községek önkormányzatai

Férőhely: 50 fő
Gyermekcsoportok száma: 2
- Pillangó csoport
- Katica csoporthttp://www.mikohaza.hu/sites/default/files/image/page/voda%20%288%29.JPG

http://bozsvapartiovoda.hu/Intézményvezető:
Géresi Dalma

Tel.:+36 20/424-0255

 

Óvónők:
Behina Istvánné
Karajosné Varga Veronika

Dajkák:
Emriné Pletenyik Mónika
Vargáné Hutkai Ágnes

Cím: 3989, Mikóháza, Szabadság u. 5.
Tel.: 47/308-310
E-mail: bozsvapartiovoda@gmail.com

Óvodánk Honlapja elérhető a http://bozsvapartiovoda.hu/

Óvoda nyitvatartása: 7 órától – 17 óra.

 

magyar