• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap » Civil Szervezetek

Polyán Egyesület

A Polyán Egyesühttp://www.mikohaza.hu/sites/default/files/image/page/I.%20Hegyk%C3%B6zi%20Helyi%20Term%C3%A9k%20Fesztiv%C3%A1l%20%288%29.JPGletet 2008. év végén alakult meg. A kezdeményező 2 mikóházi gazda volt, valamint két civil szervezet az E-misszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület és az Inspi-Ráció Egyesület.
A nyíregyházi civil szervezetek tagjai vállalták, hogy forrásokkal (elsősorban pályázatok révén), valamint a pályázati programok menedzsmentjével segíti a kezdeményezést. Miklós Rudolf gazdálkodó pedig vállalta, hogy a gazdaság fejlesztését, működtetését irányítja ill. megvalósítja.
A Polyán Egyesület tagjai arra szövetkeztek, hogy Mikóházán ill. a Hegyköz kistájban elindítanak egy gazdaság fejlesztési programot, ezt a hívjuk Polyán programnak.
A Polyán program egy helyi gazdaság fejlesztési program, amely egy komplex, a helyi erőforrásokra alapozott, természettel együttműködő termelési és fogyasztási rendszer kiépítését jelenti. A gazdaságfejlesztés a Bokartisz keretében kidolgozott tájgazdálkodási elvrendszerre támaszkodik. A Polyán program hangsúlyos része a Polyán Mintagazdaság kiépítése, amely egyben megvalósítja a fenti elvek szerinti gazdálkodást, másrészt működő mintát nyújt a környéken gazdálkodók, élők számára, harmadrészt generátora a gazdaságfejlesztésnek.
A Polyán program tehát jelenleg két fő program elemre tagolódik:
1.    Természettel együttműködő, a benne gazdálkodók önellátását biztosító mintagazdaság kiépítése és fejlesztése
2.    Mikóházi fenntartható falu program fejlesztése és kiterjesztése (helyi gazdaság fejlesztés)

Tevékenységi körünk az alapszabály szerint
•    természetvédelem, állatvédelem és környezetvédelem, környezeti nevelés
•    nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,http://www.mikohaza.hu/sites/default/files/image/page/P1020457.JPG
•    természetvédelmi célú, tájfenntartó gazdálkodás
•    tájfajták megőrzése és visszahonosítása
•    a tájban jelentős szerepet játszó természetes rendszerek kialakítása, megőrzése és regenerálódásuk elősegítése
•    tudományos tevékenység, kutatás, műhelymunka, önképzés
•    kulturális örökség megóvása, kulturális tevékenység, turisztikai fejlesztések megvalósítása és turisztikai szolgáltatások működtetése
•    szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
•    egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
•    hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
•    a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
•    munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
•    közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások

Az Inspi - Ráhttp://www.mikohaza.hu/sites/default/files/image/page/Gazda%20Kalend%C3%A1rium%202011..jpgció Egyesület és a Polyán Egyesület közösen jelentette meg a 2011-es évre a Mikóházi Gazda Kalendáriumot, melyben többek között a Hegyközi gazdálkodás módjáról, a helyben tenyésztett állatokról, termesztett növényekről, a Polyán programról is olvashat az érdeklődő.

A kalenárium teljes egészében letölthető a Polyán Egyesület honlapjáról, vagy a következő link segítségével:
http://www.polyan.hu/oldal.php?tema=mikohazi_gazda_kalendarium_2011

Címünk: Polyán Egyesület
3989 Mikóháza, Petőfi Sándor u. 32/a
Elnök: Miklósné Molnár Eszter
Tel.: +36 30 421-7728 (Miklós Rudolf, gazdálkodó)
E-mail: polyan.egyesulet@gmail.com
polyanok@gmail.com
Honlap: www.polyan.hu
 

 

 

magyar