• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Mikóházi Fiatalokért Alapítvány

Adószámunk: 18433917-1-05
Bankszámlaszámunk: 54600339-15003353

A Mikóházi Fiatalokért Alapítvány 1999. december 31. jegyeztette be magát a B-A-Z Megyei Bíróságnál. Alapítói voltak Frankó Tamás, Rusznák Tamás, Juhász Sándor, Medve Gáborné.

Az alapítvány 2014-től nem közhasznú alapítvány.

Az alapítvány elsődleges célja:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- sport, a munkaviszonyban, és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- kulturális tevékenység.

Alapítványunk fő feladatának tekinti a község fiataljainak (óvodástól – fiatal házasokig) szabadidős, kulturális, sport rendezvények szervezését az esélyegyenlőség jegyében. Mivel a családok nagy része hátrányos helyzetű, ezért igyekszünk felvállalni lehetőségeinkhez képest a gyerekek, fiatalok minél szélesebb körű szabadidős programjainak szervezését. Olyan tartalmas foglalatosságokat igyekszünk biztosítani, mellyel szellemük, fizikai állapotuk fejlődhet, érdeklődésüket felkelthetjük a világ dolgai iránt.
Az együtt töltött idő alkalmas a közösségi együvé tartozás fejlesztéséhez a tolerancia, az egymás iránt vállalt felelősség jegyében.
Jó kapcsolatot ápolunk a helyi általános iskolával, az óvodával, Mikóházi Községi Önkormányzattal a település civil szervezeteivel,  a helyi szlovák kisebbségi önkormányzatokkal, a Mikóházi Sportegyesülettel, a Gyermekjóléti Szolgálattal, Polgárőrséggel. E kapcsolatok valóban élnek, sok a közös programunk, számíthatunk egymásra, hiszen egy a célunk: a helyi közösségek megtartása.

Alapítványunk eddigi tevékenységeit három fő csoportba sorolhatjuk:
I. Saját rendezvények:
 1. gyermeknap megszervezése
 2. játszóházak,
 3. fiatal házasoknak szervezett programok,
 4. túrák, akadályversenyek, kirándulások,
 5. szánkó-, síversenyek, labdajátékok.
II. Kösségi iskolai, óvodai rendezvények támogatása, ezeken közreműködés:
 Pl: Farsang, Télapó, Sportmérkőzések, Falunap,
III. Pályázati források felkutatása
Pályázati támogatások nélkül nem tudna szervezetünk ilyen sokféle programot biztosítani fiataljainknak, hiszen anyagi forrásaink csak támogatásból biztosítottak.

A Mikóházi Fiatalokért Alapítvány kuratóriumi tagjai:
Magyari Ildikó – elnök
Novák Noémi
Takács Anikó
Novák Jánosné
Hutkai Dánielné
Dzsupin József
Fehér János
Varga Zsolt
 

magyar