• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap » Közérdekű adatok » Mikóháza Községi Önkormányzat

Az Önkormányzat alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az Önkormányzat alaptevékenységét, feladat- és hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó jogszabályok, utasítások

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól


Az önkormányzat önként vállalt feladatai:
1. időskorúak támogatása
2. kisebbségi jogok érvényesülésének támogatása
3. első lakáshoz jutók támogatása
4. városi televízió működtetése
5. önkormányzatok közötti partnerség erősítése
6. nemzetközi kapcsolatok ápolása
7. fiatalkorúak egészséges életmódjának támogatása
8. helyi sportfeladatok és sportrendezvények támogatása
9. helyi kultúra támogatása
10. helyi közlekedés színvonalának erősítése
11. kábítószer elleni küzdelem
12. energiatakarékossági programok támogatása
13. légszennyezés elleni küzdelem
14. kultúra támogatása
15. idegenforgalmi tevékenység
16. gyermekek üdültetésének támogatása
17. térségi szakképzés támogatása
18. bűnmegelőzési feladatok
19. helyi közbiztonság erősítése
20. regionális fejlesztések támogatása
21. környezettudatos szemlélet erősítése
22. térinformatikai rendszer támogatása
23. tájrendezési feladatok
24. esélyegyenlőségi feladatok ellátása
25. városi befektetések támogatása
26. közhasznú társadalmi szervezetek támogatása
27. oktatás színvonalának erősítése
28. allergén növényekkel kapcsolatos feladatok
29. vízkár-elhárítási feladatok
30. történelmi múlt ápolása
31. ipartörténeti értékek megóvása
32. településkép javítása
33. adósságkezelés


Az önkormányzat önként vállalt feladatait meghatározó közgyűlési döntések:
1991
I-4/30.018/1991.sz. Hat.
III-23/30.088-2/1991. sz. Hat.
IV-30/30.426/1991.sz. Hat
V-15/30.394-7/1991.sz. Hat
VII-62/30.740/1991.sz. Hat
VII-85/30.331/1991.sz. Hat
XI-147/31.079-2/1991.sz. Hat

 

magyar