• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Választási hirdetmény

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte az országgyűlési képviselők 2014.évi választását.

A szavazás napja 2014. április 6. (vasárnap)
 

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Szavazóhelyiség címe: Közösségi Ház Mikóháza Gábor Á. u. 48.

 

Mikóháza, Alsóberecki, Alsóregmec, Felsőberecki, Füzér,  Vilyvitány települések
Helyi Választási Iroda Vezetője:
dr.Kárpát Györgyné HVI vezető/jegyző
Helyi Választási Iroda címe: 3989 Mikóháza Szabadság u. 10.
Tel./Fax.: 47/308-031
email.: mikohaza@mikohaza.hu

 

Névjegyzék

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan kerülnek a központi névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2014. február 17-ig értesítőt kaptak.
 

Szavazás

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. március 29-én 16.00 óráig
lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve, személyesen a lakóhely szerint illetékes  helyi választási irodától.

 

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos pártlistára lehet.

Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár országos pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.
 

Mozgóurna igénylése

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzéken szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

A kérelemnek legkésőbb 2014. április 04-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékén szerepel, vagy 2014. április 6-án (a szavazás napján), legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottság feladatait is ellátó Helyi Választási Bizottsághoz. (Közösségi Ház Mikóháza, Gábor Á.u.48.)

A mozgóurnás szavazás lehetőségét csak és kizárólag előzetes írásbeli kérelem alapján vehetik igénybe.

Az írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell:             
                                                       a kérelmező nevét
                                                       a kérelmező anyja nevét
                                                       a kérelmező születési helyét
                                                       személyi azonosítóját
                                                       a címet, ahová a mozgóurnát kéri
                                                       a kérelem indokolását
                                                       aláírását

 

Kérelem adatlap beszerezhető a Helyi Választási Irodában (Mikóháza Szabadság u. 10.) valamint elérhető az önkormányzat honlapjáról (www.mikohaza.hu) vagy a Nemzeti Választási Iroda (www.valasztas.hu) honlapjáról.

Mozgóurna iránti kérelem letöltése


Választási kampány

A választási kampány időszak 2014. február 15-től 2014. április 6-án 19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2014. április 6-án nem folytatható.
 

2014. április 6-án választási gyűlés nem tartható.

Részletes tájékoztatásért forduljon a Helyi Választási Irodához vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
 

Helyi Választási Bizottság

Mikóháza település Helyi Választási Bizottság választott tagjai:
1.)    Molnár László elnök
2.)    Turai Jánosné elnök-helyettes
3.)    Fábián Iréné bizottsági tag
4.)    Dzsupinné Dancs Erzsébet bizottsági tag
5.)    Szombatiné Emri Krisztina bizottsági tag

Megbízott Helyi Választási Bizottsági tagok:
FIDESZ-KDNP –     Juhász Sándorné bizottsági tag
-      Rusznák Jánosné bizottsági tag

MSZP – Kocsi Tibor bizottsági tag

A Helyi Választási Bizottság mellett a Helyi Választási Iroda által megbízott jegyzőkönyvvezető Balogh Emese.

Mikóháza, 2014. március 28.


                               dr.Kárpát Gyögyné
                                HVI vezető