• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Álláspályázat jegyző munkakör betöltésére


 Mikóháza Község Önkormányzatának Polgármestere Magyarország  helyi            
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. (továbbiakban Mötv.)
  82.§-a , valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.
  (továbbiakban Kttv.) 45.§ (1) bekezdés és a 247.§ rendelkezései alapján

pályázatot ír ki

Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyző
   munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén  megye, 3989 Mikóháza Szabadság utca 10.  

Jegyzővé az nevezhető ki, aki igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, Mötv. 81.§. (1) és (3) bekezdéseiben meghatározott és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása.


Ellátandó feladatok:
A Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken - Alsóberecki, Alsóregmec, Felsőberecki, Fűzér, Mikóháza, Vilyvitány- önkormányzati igazgatási tevékenység.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-    Magyar állampolgárság,
-    Cselekvőképesség,
-    Büntetlen előélet,
-    Főiskolai igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
-    2 év közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
-    Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
-    Közigazgatási szakvizsga,
-    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A 45/2012.(III.20.)Korm.rend.1.mell.szerinti részletes önéletrajz, az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, a közigazgatási gyakorlat meglétének igazolása, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- jó kommunikációs készség,
- „B” kategóriás jogosítvány,


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2014. augusztus 01. napjától tölthető be
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30.              
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kárpát Györgyné jegyző nyújt, a 06-30-2077548 telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal, Frankó Tamás polgármester  címére történő megküldésével (3989 Mikóháza, Szabadság utca 10 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a  munkakör megnevezését: „jegyző”.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról az Mötv. 82. § alapján a Polgármesterek Tanácsa dönt, a jegyzőt a polgármester nevezi ki.
 A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 10.

               
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Mikóháza honlapja: www.mikohaza.hu  - 2014. április 02.          
Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája  - 2014. április 02.
ETK Önkormányzati Klub honlapja: http://www.etk-rt.hu - 2014. április 02.