• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Mikóháza belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Pályázat aljegyző munkakör betöltésére

    Pályázat

Mikóháza Község Önkormányzatának Polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv (továbbiakban Mötv.) 82.§-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (továbbiakban Kttv.) 45.§ (1) bekezdés és a 247.§ rendelkezése alapján pályázatot ír ki                
                                
        Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal   

Aljegyző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén  megye, 3989 Mikóháza Szabadság utca 10.  

Aljegyzővé az nevezhető ki, aki igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt, valamint a közös hivatalt létrehozó megállapodásban az aljegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása.
A jegyző munkájának segítése, akadályoztatása esetén helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, így különösen: jogi-szakmai ellenőrzési feladatok, szabályzatok, rendeletek, előterjesztések készítése, birtokvédelmi eljárások lebonyolítása. Részvétel a leendő társközségi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok munkájában.

Ellátandó feladatok:
Mikóháza, Alsóregmec, Vilyvitány településeken részt vesz a képviselő-testületek ülésein, a jegyzőt teljes körűen helyettesíti, valamint részt vesz a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi ülésein.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-    Magyar állampolgárság,
-    Cselekvőképesség,
-    Büntetlen előélet
-    Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
-    2 év közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
-    Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
-    Közigazgatási szakvizsga,
-    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A 45/2012.(III.20.) Korm.rend.1.mell. szerinti részletes önéletrajz, az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, a közigazgatási gyakorlat meglétének igazolása, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
jó kommunikációs készség,
„B” kategóriás jogosítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2015. január 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 29.             
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bényei Norbert jegyző nyújt, a 20/259-2913-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal, Gógh András polgármester címére történő megküldésével (3989 Mikóháza, szabadság utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „aljegyző”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § alapján a Polgármesterek Tanácsa dönt, és a polgármester nevezi ki a jegyző javaslatára az aljegyzőt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 30.                
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•    Mikóháza honlapja: www.mikohaza.hu 2014. december 3.
•    Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája 2014. december 3.
•    ETK Önkormányzati Klub honlapja: http://www.etk-rt.hu 2014.december 3.