• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Beruházások

Projekt címe: Mikóháza belterületi vízrendezés

Pályázati azonosító: ÉMOP-3.2.1/C-09-2009-0012

 

 

Pályázat címe: Bor- és pálinkaturizmus fejlesztése a történelmi Tokaj-Hegyalján / Rozvoj turizmu viazaneho na víno a destiláty v historickom území Tokaj-Hegyalja
Pályázat száma: HUSK/0801/1.3.1/0143

Magyarország –Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 pályázat keretein belül Mikóháza Községi Önkormányzat, Sátoraljaújhelyi Városi Önkormányzat valamint Kistoronya Önkormányzata 2008-ban sikeres pályázatot nyújtott be a Bor és pálinkaturizmus fejlesztése a történelmi Tokaj-Hegyalján címmel, melynek köszönhetően több mint 1,7 millió eurós támogatást nyertek el. A pályázati felhívás tárgya a fenntartható fejlődés, a turizmus és humán erőforrás fejlesztés, kulturális és innovációs együttműködések, elősegítve a határon túli kapcsolatok támogatását, erősítését. Az ennek jegyében megszületett projekt aktualitása megkérdőjelezhetetlen, mivel, mint a gazdaság egyik húzó ágazata, a turizmus, azon belül a kulturális turizmus szerepe egyre erősödik. Ezt figyelembe véve a támogatásban részesülő partnerek között megállapodás született, melyben kijelölték az együttműködő partnereket és meghatározták az általános és konkrét célokat:
•    Szlovák-magyar együttműködésben olyan magas színvonalú turisztikai kínálat létrehozása, amely elősegíti a határon átnyúló borturizmus fellendülését
•    A történelmi Tokaj-Hegyalja borvidék periferikus területein is kiváló borturisztikai adottságok kihasználása
•    A turizmus multiplikátor hatásának köszönhetően, új munkahelyek teremtése, foglalkoztatottság növelése, munkanélküliség csökkentése
Konkrét célok:
•    A partnerek településein új borturisztikai vonzerők létrehozatala, magyar-szlovák közös turisztikai célpont létrehozatala
•    A településekre érkező vendégek, vendégéjszakák számának növelése
•    A határon átnyúló együttműködés eredményeként a vendégek 50%-a a határon túli partnerhez is ellátogasson.
A projekt keretein belül megvalósuló beruházások, fejlesztések nagyban hozzájárulnának ahhoz, hogy kialakuljon az az imázs, mely méltó lenne a Tokaj-Hegyalja borvidék hírnevének továbberősítéséhez. A munkálatok már folyamatban vannak.  A pályázati feltételeknek megfelelően a Mikóházán található, nagy múltú, sajnos mára méltatlan állapotban lévő Alsó és Felső pincesor rendezésére kerül sor. A pincék előtti útszakasz, a patak feletti gyaloghidak felújítása, tájékoztató táblák, kerti bútorok kihelyezése, közösségi terek kialakítása is megvalósul, valamint létrejön a bor és pálinka kapcsolatát bemutató Pálinka háza és információs pont, ahol az ide érkezők információt kaphatnak majd a határon átnyúló térség bor és pálinka történetéről is. A beruházások költsége összesen 797 621 euró. A Mikóházán végbemenő fejlesztések kiváló alapként szolgálnak majd a gasztroturizmus térhódításához, mivel az új közösségi terek kiépítésével lehetővé válik majd különböző helyi termékfesztiválok lebonyolítása is, ahol az érdeklődők megízlelhetik majd a helyben előállított ételeket, italokat. Sátoraljaújhelyen az Ungvári pincesor teljes rekonstrukciójára kerül sor, többek között szabadtéri pihenőhelyek, játszótér, turisztikai információs táblák, belső úthálózat kialakításával. Kiépítésre kerül majd a vízelvezető hálózatot és a fizikai védelmet biztosító kerítésrendszer is. Ezen fejlesztések költsége összesen 340 000 euró. A szlovákiai Kistoronyán Tokaji Borok Háza bemutatótermet alakítanak ki, melyben bel- és kültéri kiállítások, ajándékbolt és egy konferenciahelyiség is helyet kap majd. Az épület funkciója, hogy a tokaji borvidéket, termékeit, azok előállítási folyamatait és annak hagyományait bemutassa, propagálja. A Kistoronyán létrejövő Tokaji Borok Házának költsége 650 604 euró. Mindhárom partner kiemelte az együttműködés fontosságát, ennek megfelelően megállapodtak a közös fejlesztést, végrehajtást és finanszírozást illetőn.
A megvalósítás során összehangolt marketing tevékenységet folytatnak majd, továbbá közös kiadványokat és weboldalt hoznak létre. Egységes arculatú reklámtárgyak beszerzését szorgalmazzák és közösen vesznek majd részt különböző rendezvényeken, kiállításokon.
 

 


Projektelemek bemutatása


1. Mikóházi pincesor infrastruktúrafejlesztése


Mikóházán az Alsó és Felső pincesor önkormányzati tulajdonban lévő területeinek rendezésére kerül sor:
- kertészeti munkák, közösségi terek létrehozatala (félig fedett faház, illemhelyek létrehozatala, kerti bútorok kihelyezése, a patak feletti gyaloghidak felújítása, tájékoztató táblák kihelyezése.
- útépítési és patakrendezési munkák: a projekt során a pincék előtt közvetlenül elhaladó útszakaszok kialakítására kerül sor, mivel út hiányában a pincék nedves időben nem megközelíthetőek.
- egy kisebb bemutatóhely, a Pálinak Házának létrehozása, mely információs pontként és bemutatóhelyként szolgál.


 
2. Ungvári pincék komplex infrastrukturális fejlesztése, Sátoraljaújhely


A tervezett infrastrukturális fejlesztéseket a megbízó két lépcsőben tervezi megépíteni. Az első ütemben az Ungvári pincesor és annak környezetét képező részt, míg a második ütemben a „Pincék völgye” fejlesztését kívánja megvalósítani.
A fejlesztések során valósulna meg az utcai kapu és porta épület felújítása; a bejárat melletti tömör kőkerítés építése, melyen idegenforgalmi információk és tájékoztatók kerülnének elhelyezésre („olvasó fal”); a terület vagyonvédelmét szolgáló kerítések, így a bejárati részen sövénykerítés felújítása; a város felőli magántulajdonú telkek a helyhez nem méltó látványának tömör támfalkerítéssel történő takarása; szennyvízhálózat építése a meglévő épületekig; vízhálózat felújítása; az elektromos hálózat korszerűsítése; légkábeles energiaellátás kiváltása földkábellel; terméskő burkolatú út építése vízelvezető lefolyóval; meglévő vízelvezető árok tisztítása, javítása.


3 Tokaji Borok Háza, Kistoronya (Malá Tŕňa)


Kistoronyán kialakításra kerül a három település és az egész Tokaj-Hegyalja történelmi borvidéket bemutató „Tokaji Borok Háza”, melyben bel- és kültéri kiállítások, ajándékbolt és egy konferenciahelység is helyet kapnak.
Az épület funkciója, hogy a tokaji borvidéket termékein és a szőlészeten keresztül propagálja, bemutassa a helyi – tokaji borvidéki – hagyományokat, a hely történelmét, jelenét.


Az épület tagolása:

 •    Kiállító rész

 •    Konferencia rész

 •    Ajándékbolt: Őstermelői termékeket értékesítenek majd

 •    Boros pince

 •    Beépített tetőtér

 

Általános célok:


•    Szlovák-magyar együttműködésben olyan magas színvonalú turisztikai kínálat létrehozása, amely elősegíti a határon átnyúló borturizmus fellendülését.
•    A történelmi Tokaj-Hegyalja borvidék turisztikailag kevésbé frekventált, periferikus területein is a kiváló borturisztikai  adottságok kihasználása
•    A turizmusfejlesztés multiplikátor hatásán keresztül a turisztikai kis- és középvállalkozások megerősítése, foglalkoztatottság növelése, a munkanélküliség csökkentése és ezáltal a szegénység csökkentése.


Konkrét célok:


•    A partnerek településein új borturisztikai vonzerők létrehozatala, magyar-szlovák közös turisztikai célpont létrehozatala
•    A településekre érkező turisták száma elérje a projekt befejezését követő 5. évre Mikóházán: 10 ezer főt (jelenleg 1000 vendégéjszaka/év), Sátoraljaújhelyen: 17 ezer főt (jelenleg 10.600 turista/év), Mala Trna/Kistoronyán: 14 ezer főt (jelenleg kb. 5000 turista/év).
•    A határon átnyúló turisztikai együttműködés eredményeként fenti vendégszámok 50%-a a határontúli partner településre is ellátogasson.


Várt eredmények:


•    A mikóházi és sátoraljaújhelyi pincék környezete megújul, közösségi terek, szabadtéri bemutatóhelyek jönnek létre, Sátoraljaújhelyen közvilágítás is lesz, Mikóházán új út épül, patakrendezésre kerül sor, amelynek következtében a területek turisták fogadására alkalmassá válnak.
•    Mikóházán a faluközpontban létrejön a bor és a pálinka kapcsolatát bemutató Pálinka háza és információs pont, ahol az ide érkezők információt kaphatnak a határon átnyúló térség bor-és borból készült pálinka történetéről, illetve a projekt keretében fejlesztésre kerülő pincékről és a határ másik oldalának borturisztikai kínálatáról.
•    Kistoronyán kialakításra kerül a három település és az egész Tokaj-Hegyalja történelmi borvidéket bemutató „Tokaji Borok Háza”, melyben bel- és kültéri kiállítások, ajándékbolt és egy konferenciahelység is helyet kapnak.
•    Közös borturisztikai programcsomagok létrehozása, kínálata
•    Összehangolt marketingtevékenység

 

http://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/husk_eu_logo_hu_balos.png

 

http://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/husk_slogan_hu.png

http://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/husk_logo_hu.png

 

 

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE MIKÓHÁZÁN


Azonosítószám: ÉMOP-3.1.3/A-09-2009-0025
Összköltség: 48.181.866 Ft
Megvalósulás helye: Mikóháza, 74, 49/2 hrsz
Közreműködő szervezet: NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség

http://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/kozuti_nfu.jpg

http://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/kozuti_umft.jpg

http://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/ozuti_kozlekedes_fejlesztese_0.jpg

KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA (Kedvezményezett: Mikóházi Fiatalokért Alapítvány)

Azonosítószám: 2054932803
Összköltség: 21.865.744 Ft

http://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/EU_logo.jpghttp://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/mvh_logo.jpghttp://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/umvp_logo.jpghttp://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/logo_fvm.jpg

 

 

 

 

 

 

 

KÖZSÉGHÁZA BŐVÍTÉSE ÉS AKADÁLYMENTESÍTÉSE

Azonosítószám: ÉMOP-4.2.2-09-2009-0044
Összköltség: 14.311.253 Ft
Új Magyrország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program
VÁTI Nonprofit Kft. Észak-magyarországi Területi Iroda

Mikóháza Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtott be "Községháza bővítése, akadálymentesítése Mikóházán" címmel, melynek kedvező elbírálásáról 2009. október 28-án született döntés. A 14 311 253 Ft összegű fejlesztés 12 880 127 Ft uniós és állami támogatásból valósulhat meg.
A községháza akadálymentesítésének nyertes kivitelezőjét közbeszerzési eljárás útján választotta ki az önkormányzat. A beruházás során olyan műszaki és információs megoldások valósulnak meg, melyek a fogyatékkal élő személyek számára lehetővé teszik az intézmény szolgáltatásainak önálló igénybevételét.

Végső fázisához érkezett a "Községháza bővítése, akadálymentesítése Mikóházán" című projekt. A fejlesztés eredményét a településen lakó egészséges és fogyatékos személyek egyaránt élvezhetik, hiszen könnyebbé vált az épületben történő közlekedés, ügyintézés, melyet az új információs táblák és indukciós hurok is elősegít.
A település vezetése a jövőben is törekszik a hasonló fejlesztési lehetőségek kiaknázására, a község folyamatos megújítására.

http://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/um_eu_szov%281%29.jpg

http://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/kozseghaza_akadalymentesitese_plakat.jpg

ORVOSI RENDELŐ KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE MIKÓHÁZA KÖZSÉGBEN

Azonosítószám: ÉMOP-4.1.1/A-2008-0076
Összköltség: 24.567.177 Ft
Új Magyrország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program
VÁTI Nonprofit Kft. Észak-magyarországi Területi Iroda

http://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/um_eu_szov%281%29.jpg

"BOR- ÉS PÁLINKATURIZMUS FEJLESZTÉSE A TÖRTÉNELMI TOKAJ-HEGYALJÁN”

Azonosítószám: HUSK/0801/1.3.1/0143
Összköltség: 1.778.240,80 EUR
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

http://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/EU_logo.jpg

http://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/eurdf_logo_0.jpghttp://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/hscbcop_logo_0.jpghttp://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/kistoronya_cimer_0.jpghttp://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/varoscimer%20uj%20ma%CC%81solata_hres_0.jpg

 

TEMPLOMTÉR KIALAKÍTÁSA

Azonosítószám: 2055010537
Összköltség: 22.457.800 Ft
135/2008.(X. 18.) FVM rendelet alapján, falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatási jogcím

http://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/EU_logo.jpghttp://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/mvh_logo.jpg

http://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/umvp_logo.jpghttp://mikohaza.digitalsystem.hu/sites/default/files/image/page/logo_fvm.jpg

 

 

 

 

magyar