• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Hirdetmény településrendezési eszközök módosításáról

 

A Mikóháza 16/2, 14, 025/12, 025/19, 21/46, 21/44 hrsz.-ú ingatlanok által határolt tömbre
vonatkozó településrendezési eszközök módosításáról

 

Ezúton tájékoztatom, a Tisztelt Lakosságot, Civil szervezeteket és Gazdálkodó szervezeteket, hogy Mikóháza Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete a 16/2, 14, 025/12, 025/19, 21/46, 21/44 hrsz.-ú ingatlanok által határolt tömbre vonatkozó, a telek struktúrához, tulajdonosi viszonyokhoz illeszkedő területfelhasználás kialakítás és a közlekedési rendszer optimalizálása célú módosítására vonatkozó eljárást folytat le.

Annak érdekében, hogy az épített környezet alakítása és védelme során a közérdekű intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során biztosítani tudjuk a nyilvánosságot és a közösségi ellenőrzés lehetőségét, a a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § és 75.§ alapján, a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével és módosításával összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2023. (VI.23.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet (2) bekezdés előírásaira, a véleményezési szakaszban a módosítást bemutató dokumentációt partnerségi egyeztetésre bocsátjuk.

Értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy a módosítási dokumentáció a www.mikohaza.hu honlapon, valamint a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatalban érhető el.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban észrevételt, javaslatot elektronikus levél (e-mail) formájában a mikohaza@mikohaza.hu e-mail címre, vagy papír alapon a polgármesternek címezve az Önkormányzat címére megküldve 2023. augusztus 28 napjáig tehetnek.

Mikóháza, 2023. augusztus 18.
    

Gógh András
polgármester