• Magyar
 • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Álláspályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Bózsva-parti Óvoda

pályázatot hirdet

Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében
óvodapedagógus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Óvodai nevelés, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése. Pedagógiai Program, valamint munkaköri leírás alapján: - az óvodás korú gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása, fejlesztése; - pedagógiai munka megszervezése a csoportban a gyermekek egyéni képességeihez igazodva; - szülőkkel való kapcsolattartás.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja:  köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye:  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye

3989 Mikóháza, Szabadság utca 5.

Álláshirdető szervezet bemutatása:   Az intézményben 2 óvodai csoport működik. Vegyes csoportokban történik a gyermekek nevelése. A csoportok jól felszereltek, esztétikusan berendezettek. Óvodánkban fontosnak tartjuk a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos, hátrányos helyzetű gyermekek megfelelő nevelését, fejlesztését.

 

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Magyar állampolgárság   
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • 3 hónap próbaidő vállalása

 

Elvárt végzettség/képesítés:

  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógus

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret
 • Pedagógiai elhivatottság,
 • Jó szervező képesség
 • Együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.01.26.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.01.31.

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.02.01.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bózsva-parti Óvoda címére történő megküldésével (3989 Mikóháza, Szabadság út 5.) . Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodapedagógus
 • Személyesen: Géresi Dalma a Bózsva-parti Óvoda óvodavezetője részére, Borsod- Abaúj- Zemplén Vármegye, 3989 Mikóháza, Szabadság út 5.
 • Elektronikusan a bozsvapartiovoda@gmail.com e-mail címre megküldve.

A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázatokat értékeli és dönt az intézmény vezetője. A nyertes pályázó értesítést kap. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Géresi Dalma intézményvezető nyújt a 47/308-310-es telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

Mikóháza, 2024. január 10.

 

                                                                                                          Géresi Dalma

                                                                                                          intézményvezető