You are here

Home

Pályázati hirdetmény- ingó vagyontárgyak árverése

PÁLYÁZATI   H I R D E T M É N Y

Mikóháza Községi Önkormányzat árverés útján kívánja értékesíteni az önkormányzat tulajdonában álló vagyontárgyakat a pályázati hirdetményben foglaltak szerint.

A hirdetmény tárgya: Ingóárverési hirdetmény

Azonosító adatok:

Ügyiratszám: MH/621-2/2021

  • Licittárgyalás ideje: 2021. július 30. (péntek) 9.00 óra
  • Licittárgyalás helye: 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10. (önkormányzat épülete)

Kifüggesztés helye:
Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája
Mikóháza Községi Önkormányzat honlapja: www.mikohaza.hu

Megtekintés helye:

/Mikóháza, Szabadság utca 5. / Mikóháza, Fedor-tanya / Alsóregmec, Szabadság utca/

(előre egyeztetett időpontban – 47/308-031)

 

Az ingó tárgyak leírása:

 

  • 1 db padkahenger (Alsóregmec)

Kikiáltási ár: 500.000,-Ft       Licitlépcső: 25.000,-Ft

  • 1 db kazánház (Fedor-tanya)

Kikiáltási ár: 150.000,-Ft       Licitlépcső: 5.000,-Ft

  • 1 db szigetelt kazánkémény (Fedor-tanya)

Kikiáltási ár: 50.000,- Ft        Licitlépcső: 2.000,- Ft

  • 1 db aprítékos kazán (Fedor-tanya)

Kikiáltási ár: 200.000,-Ft       Licitlépcső: 10.000,-Ft

  • 1 db öntöződob (Fedor-tanya)

Kikiáltási ár: 160.000,-Ft       Licitlépcső: 5.000,-Ft

  • 1 db szállítószalag (Mikóháza, Szabadság u. 5.)

Kikiáltási ár: 50.000,- Ft        Licitlépcső: 2.000,- Ft

 

Pályázati biztosíték: A kikiáltási ár 10 %-a, mely összeg 2021. július 29 napjáig a Mikóháza Községi Önkormányzat által a Takarékbank Zrt-nél vezetett 54600339-18000139 számú számlájára átutalással teljesíthető, illetve az Önkormányzat házipénztárába készpénzben a helyszínen befizetendő. A pályázati biztosítékot a házipénztárába kell befizetni legkésőbb
15 perccel a licittárgyalás megkezdését megelőzően.

A licittárgyaláson való részvétel feltétele a pályázati biztosíték határidőben történő megfizetése.

A licitálás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb árat ajánlja és a vételár egyösszegű, az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg történő megfizetését vállalja. A nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződés a licittárgyalást követően 30 napon belül kerül megkötésre.

Az árverésen nem nyertes(ek) részére a bánatpénz a helyszínen visszafizetésre kerül, a nyertes esetén a vételárban kerül elszámolásra.

A pályázati hirdetménnyel kapcsolatban további tájékoztatás a 47/308-031-es telefonszámon kérhető.

 

Mikóháza, 2021. július 15.              

                                                                                              Gógh András s.k.

                                                                                              polgármester