• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap » Intézmények

Lőrincze Lajos Mikóházi Általános Iskola

http://mikohaza.hu/sites/default/files/image/page/Iskola%20%281%29.JPGA Lőrincze Lajos Mikóházi Általános Iskola 2005. július 1-jétől a Kazinczy Ferenc Általános Iskola Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola tagintézménye.
Korábban körzeti iskolaként látta el az alapfokú oktatás-nevelés feladatát 4 község gyermekei számára. (Alsóregmec, Felsőregmec, Mikóháza, Vilyvitány).
A fenntartó önkormányzatok finanszírozási nehézségek miatt határozták el, hogy a továbbiakban Sátoraljaújhely Város Önkormányzatával társulás formájában tartják fenn az intézményt. nehezen meghozott döntés volt ez, hiszen 2001-ben pályázati céltámogatással,  nagy önkormányzati erőfeszítéssel mintegy 93 milliós beruházással teljes felújításra,  épületbővítésre, korszerűsítésre került sor az általános iskolában.

2005. októberéhttp://www.mikohaza.hu/sites/default/files/image/page/Iskola%20%2815%29.JPGtől Mikóháza község és az a általános iskola közösen Teleházat működtet, ahol 15 korszerű számítógép, nyomtatók, fénymásoló, projektor, scenner áll mind a tanulók, mind a lakosság rendelkezésére. Az általános iskola Pedagógiai Programjának nyílt végcéljai az intézmény sajátos arculatát tükrözik: anyanyelvi és környezeti nevelés.
Több mint 30 esztendeje az elsők között kapcsolódott be az országos anyanyelvápoló mozgalomba. az azóta működő tanulói Beszélni Nehéz Kör egyre eredményesebben szerepel országos rendezvényeken, területi versenyeken. 1995. szeptember 1-én, Lőrincze professzor halála után felvette az iskola a Lőrincze nevet.

http://www.mikohaza.hu/sites/default/files/image/page/Iskola%20%2810%29.JPGDeme László professzor úr is jelezte a névfelvétel alkalmából mondott üzenetében: "A kis észak-keleti falu, közel Kazinczy pátriájához igazán méltó hát, hogy iskolája rangot kapjon a nevétől, mert rangot ad a névnek." A másik kiemelten kezelt feladat a környezeti nevelés, mely a helyi tantervben is szerepel.

2004-ben második alkalommal nyerte el az intézmény a ÖKO-iskola címet, s ez a tevékenység meghatározóvá vált a nevelés folyamatában.

Szintén 2004-ben nyerte el az iskola az Apáczai Kiadó bázisiskolája címet. E cím birtokosainak sok szakmai feltételnek kell, hogy megfeleljenek, pl. szakmai tanácskozások szervezése, bemutató tanítások vállalása.
http://www.mikohaza.hu/sites/default/files/image/page/Iskola%20%2811%29.JPG
Az általános iskola 8 osztott évfolyamban és szakmai csoportban látja el az alapfokú oktatást-nevelést. Számos szakkörön bontakoztathatják ki tehetségüket az itt tanulók, s több művészeti ág kihelyezett tagozatot is működtet az iskolában, tánc, zene, fafaragás, festészet, kórus, színjáték.
Több mint 3000 kötetes iskolai könyvtárt működtet az intézmény, mely a tanulókon kívül Mikóháza lakosságát is kiszolgálja.

Egy nemzet társadalma akkor válik erőssé, ha a felnövekvő generáció, az idősekkel együtt, saját közösségben tapasztalja meg az együttélés során az élet fontos eseményeit.

Ez a felismerés ösztönzi a fenntartó önkormányzatokat arra, hogy nagy áldozatokat vállalva helyben tartsák az általános iskola intézményét.

Tagintézményvezető: Narobe Vilmosné
Tel.: 47/308-311

nyugalmazott tagintézményvezetőhttp://www.mikohaza.hu/sites/default/files/image/page/Nov%C3%A1k%20J%C3%A1nosn%C3%A9.jpg:
Novák Jánosné

 

Cím: Lőrincze Lajos Mikóházi Általános Iskola
3989, Mikóháza Szabadság u. 11.
Tel.: 47/308-311
E-mail: mikoisi@freemail.hu, iskola.mikohaza@gmail.com

Testvériskolák

Lőrincze iskolák:

1. Lőrincze Lajos Általános Iskola Hegyeshalom
2. Lőrincze Lajos Általános Iskola Szentgál

ÖKO-iskolák:

1. Molnár Mózes Általános Iskola Bodroghalom
2. Szepsi Csombor Márton Általános Iskola Telkibánya
 

magyar