• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap » Intézmények

Egészségügyi Központ

http://www.mikohaza.hu/sites/default/files/image/page/Eg%C3%A9szs%C3%A9gh%C3%A1z.jpg

A 2010-ben felújított és akadálymentesített Egészségügyi Központban háziorvosi -, fogorvosi rendelő valamint védőnői szolgálat működik, mely a körjegyzőséghez tartozó  mind a 4 település - Mikóháza, Vilyvitány, Alsóregmec, Felsőregmec - lakosságát ellátja.
Ezen kívül a községben házi segítségnyújtás (gondozás) működik. A szolgáltatást azok az egyedülálló időskorú személyek, házaspárok, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékos személyek vehetik igénybe, akik otthonukban élnek.

 

 

Háziorvosi rendelő
Rendel: dr. Bokor Enikő
Rendelési idő:
Telefon: 06-47/308-011
Hétfő: 9-12 Mikóháza
Kedd: 11:30-14:30 Mikóháza
Szerda: 8-10 Mikóháza
10 után Felsőregmec ill. Alsóregmec
Csütörtök: 8-10 Mikóháza
10 után Vilyvitány
Péntek: 11:30-14:30 Mikóháza
Szombat, vasárnap ügyelet Pálházán Tel: 47/370-026

Védőnői szolgálat:
Rendel: Lázárné Kiss Angéla védőnő
Telefon: 47/508-013
Mobil: +36 20/423-8628

Rendelési idő:
Minden kedden 9:00-12:00 terhes tanácsadás
12:00-14:00 gyermektanácsadás
 
Fogorvosi rendelő
Rendel: Dr. Pitó Erzsébet
Telefon: 47/308-312
Rendelési idő:
Hétfő: 13:00-18:00
Péntek: 8:00-13:00

Magánrendelés: Dr. László András
Rendelési idő:- Kedd:16:00- 18:00
Csütörtök: 16:00-18:00

A házi segítségnyújtás feladatellátás a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás keretében működő Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ által kerül ellátásra.
A házi segítségnyújtásban részesülők önálló életvitelének fenntartásáért saját környezetükben, életkoruknak, egészségi állapotuknak megfelelően, meglévő képességeik fenntartásával, fejlesztésével.

Szakmai feladatok:
- Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása.
- Alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása.
- Segítségnyújtás a környezetével való kapcsolattartásban.
-  Segítése a szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.
- Közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, ennek keretében bevásárlás, mosás, takarítás, meleg étel biztosítása.
- Együttműködés a házi orvosi szolgálattal.

Házi segítségnyújtók:
Fügei Pálné szociális gondozó
Illés Ágnes szociális gondozó
Sárosi Józsefné szociális gondozó
 

magyar