• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap » A település

Rendeletek

 

Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő-testületének hatályos rendeletei a NEMZETI JOGSZABÁLYTÁR felületén érhetők el.

 

 

 

 

 

Mikóháza Községi Önkormányzat Polgármesterének 10/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének az idegenforgalmi adóról szóló 11/2015. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (III.30) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím és egyéb elsimerő címek adományozásáról

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 10/2018. (XI.15.) önkormányzati rendelete a telekadóról

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 9/2018. (XI.15.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőnyag támogatás helyi szabályairól

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (V.2) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezet és Működési Szabályzatáról

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő- testületének 13/2016 (XII.19.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő- testületének 12/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete a Mikóháza Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2006. (XII.21) önkormányzati rendelet módosításáról

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 10/2016. (XI.09.) önkormányzati rendelete a szociális étkeztetés alapszolgáltatásról és térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben 2020.02.17.)

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III.25.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mikóháza Községi Önkormányzata Képviselő- testületének 12/2015. (IX. 16.) önkormányzati rendelete a telekadóról

Mikóháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.16.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Mikóháza Község Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2015. (IX. 16.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő- testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
4/2014. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Mikóháza Községi Önkormányzat 5/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtandó egyéb szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben 2021.01.22.)

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2006 (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésekről

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2015. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IX.5.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (VIII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Hatályon kívül helyezve 2018. május 2 napjától.

Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 9/2003. (VII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mikóháza Községi Önkormányzat 8/2011. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
 

Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a Zempléni Vízmű Kft. által szolgáltatott ivóvíz, illetőleg csatornamű használat 2012. évi díjtételeiről

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari szolgáltatás igénybevételéről és díjtételeiről szóló 8/2001. (IV. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgyűjtéssel összefüggő tevékenység ellátásáról szóló 19/2008. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mikóháza Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/1995. (IX. 04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VI.07.) sz. Ökt rendelete a települési szilárd hulladékgyűjtéssel összefüggő tevékenység ellátásáról szóló 19/2008. (XII. 16.) sz. Ökt. rendelet módosításáról

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV. 01.) sz. Ökt. rendelet tervezete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról és felhasználásának szabályairól

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (IV. 30.) sz. Ökt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásról szóló 4/1991. (XI.30.) sz. Ökt rendelet  hatályon kívül helyezéséről.

Mikóháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.) rendelete az óvodáztatási támogatásról

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (XII. 22.) sz. Ökt. rendelete a nappali ellátásról

Mikóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2006. (XII.21.) rendelete Mikóháza Község
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Mikóháza Községi Önkormányzat 9/2001. (IV.18.)sz. önk. rendelete a helyi népszavazásról és nép kezdeményezésről

Alsóregmec, Felsőregmec, Mikóháza, Vílyvitány Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2001. (VIII.09.) számú rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól hatályon kívül helyezéséről és Mikóháza, Alsóregmec, Felsőregmec, Vílyvitány Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 1/2010. (II.08.) számú együttes rendelete a Mikóháza Körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

 

 

magyar