• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap » Közérdekű adatok

Nemzetiségi Önkormányzat

Mikóházi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv adatai:
Mikóházi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
székhelye: 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.
Tel.: 47/308-031
E-mail: mikohaza@mikohaza.hu
web: www.mikohaza.hu

2. Az önkormányzat hivatala:
Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal
székhelye: 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.
A hivatal vezetője: dr. Bényei Norbert jegyző
A hivatal vezetőjének helyettese: Dudásné Soltész Edina aljegyző
Tel/Fax: 47/308-031
E-mail: mikohaza@mikohaza.hu

3. Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése:

- Alsóberecki Kirendeltség (3985 Alsóberecki, Fő út 29.)
- Felsőberecki Kirendeltség (3985 Felsőberecki, Fő út 63.)
- Füzéri Kirendeltség (3996 Füzér, Rákóczi út 2)
- Kovácsvágási Kirendeltség (3992 Kovácsvágás, Fő út 63.)

4. Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda:12.00-16.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: 8.00-12.00
A házipénztár ügyfélfogadási időben tart nyitva.

5. A képviselő- testület tagjai: 3 fő

Rusznák János elnök
Tel.: 47/308-017

Varga Elekné elnökhelyettes
Laczkó Jánosné képviselő

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek adatai

Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal
Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
levelezési cím: 3530 Miskolc, Pf.: 367.
Telefonszám: +36 46/512-901
Faxszám: +36 46/512-903

Magyar Államkincstár Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Igazgatóság
székhely: 3525 Miskolc, Hősök tere 3.
levelezési cím: 3502 Miskolc, Pf.: 122.
Telefonszám: +36 46/513-000
Fax szám: +36 46/513-048
Honlap: www.allamkincstar.gov.hu

Alkotmánybíróság
Székhely: 1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
Postacím: 1525 Budapest, Pf.:773.
Telefonszám: (+36) 1/488-3100
Faxszám: (+36) 1/212-1170
Honlap: www.alkotmanybirosag.hu

Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf.: 54.
Telefonszám: (+36) 1/484-9100
Faxszám: (+36) 1/484-9200
E-mail: szamvevoszek@asz.hu
Honlap: www.asz.hu

II. Tevékenységre vonatkozó adatok

1. Az Önkormányzat alaptevékenységét, feladat- és hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó jogszabályok, utasítások

•    Magyarország Alaptörvénye
•    2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
•    2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
•    1990. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
•    2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
•    2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
•    2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
•    2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
•    2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
•    368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
•    1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
•    2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
•    1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
•    2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól

•  Mikóházi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 14/2021. (VI.11.) határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata /Letöltés IDE kattintva/

2. Az Önkormányzata által ellátott feladatok kormányzati funkciók szerinti besorolása:

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

3. Képviselő- testületi ülésekre vonatkozó adatok

Képviselő-testületi ülések helye:
-    3989 Mikóháza, Szabadság utca 10. Polgármesteri Iroda
-    Közmeghallgatás:
Gyöngyösbokréta Hagyományőrző és Közösségi Ház (Mikóháza, Gábor Áron utca 48.)
-    kivételesen indokolt esetben ettől eltérő helyszín

4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata ide kattinva tölthető le.

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be az alábbi elérhetőségeken:

1. Személyesen: 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10. (Községháza)
2. Írásban: Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal, 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.
3. Elektronikus úton: mikohaza@mikohaza.hu

III. Gazdálkodási adatok

2021. költségvetés

Mikóházi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- testületének 3/2021. (II. 9.) határozata a 2021. évi költségvetéséről

2020. költségvetés

Mikóházi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- testületének 4/2020. (II. 13.) határozata a 2020. évi költségvetéséről

2020. zárszámadás

Mikóházi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 9/2021. (V.27.) határozata a 2020. évi költségvetés zárszámadásáról

2019. zárszámadás

Mikóházi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 4/2020. (VI. 10.) határozata a 2019. évi költségvetés zárszámadásáról

 

magyar