• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Gyöngyösbokréta Népdalkör

„Ködellik Mátra…” Eger
2019. június 01.

 

VIDEÓ HELYE

 

Amikor a Csoóri Sándor Alaphoz benyújtottuk a pályázatunkat vállaltuk, hogy a KÓTÁ-nak tagjai leszünk, s több év kihagyás után felkészülünk, s részt veszünk minősítésen. Ezeket a vállalásainkat teljesítettük. Év elején tagjai lettünk a KÓTÁ-nak, s figyeltük az országos minősítések helyszíneit, hogy melyikre jelentkezzünk. Eger volt hozzánk a legközelebb, ezért ide jelentkeztünk.
Szakmai vezetőnk egy szatmári csokrot és egy helyi gyűjtésű dalokból álló csokrot állított össze, amelyet nagy lelkesedéssel tanult meg a csoport. A citerás csoport velünk együtt párhuzamosan járt a próbákra, s tanulták meg ők is a dalokat citerán, hogy közösen tudjuk majd jó szinten előadni a minősítésen és a különböző fellépések alkalmain.
Az előző években három alkalommal volt már ezüst minősítésünk, s nagyon szerettünk volna arany minősítést elérni, ezért szorgalmasan jártunk a próbákra, s igyekeztünk mindenben együttműködni szakmai vezetőnkkel és a citeracsoport vezetőjével.
A minősítésre készen lettek az új blúzok és kötők, amelyeknek nagyon örültünk, mert ezek nagyon szépre sikerültek, s így méltóbban tudtuk képviselni helyi hagyományos öltözékünket.
Nagy izgalommal léptünk színpadra. Szakmai zsűri előtt nem mindennap szerepelünk. A sok próbának köszönhetően a maximumot tudtuk nyújtani, így elégedettek voltunk magunkkal a minősítés eredményétől függetlenül.
Az eredményhirdetést nem tudtuk megvárni, mert tovább kellett utaznunk Sárrétudvariba.
Másnap telefonos érdeklődésünkre megtudtuk Bimbó Zoltán szervezőtől, hogy arany minősítést sikerült elérnünk. Egy álom vált valóra számunkra. Nagy volt az öröm! 
Ezt követően megkerestem Birinyi Józsefet, akivel már személyesen találkoztam Örkényben a tavasz folyamán a népdalkör vezetők továbbképzésén. Kértem, hogy tájékoztasson a minősítésen való szereplésünkről, véleményéről. 
Nagy örömömre átküldte jegyzetét, amelyben sok kritikai észrevétel, javaslat szerepelt. 
Mindezeket figyelembe véve tervezzük majd a következő időszakban további tevékenységünket! 

A minősítésen résztvevők névsora:
1. Hutkai Dánielné – szakmai vezető (a minősítésen citerázott is)
2. Varga Gyuláné
3. Emriné Pletenyik Mónika
4. Vargáné Hutkai Ágnes
5. Varga Elekné
6. Gergely Tiborné
7. Vágó Enikő
8. Pletenyik Béláné
9. Fügei Pálné
10. Szombatiné Emri Krisztina
11. Pandák Pál – citeracsoport vezetője
12. Varga Tímea
13. Hutkai Soma
14. Füredel Kira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikóházi betlehemes előadása!
2018. december 25.

VIDEÓ HELYE

A téli ünnepkör elmaradhatatlan eseménye karácsony első napjának estéjén a falu közösségével való együtt ünneplés.
Évek óta erre az estére a Mikóházi betlehemes kerül előadásra. A dramatikus szerepeket az utóbbi években gyermekek adják elő. A fiúk a pásztorok, a lányok pedig angyal és gazdasszony szerepet játszanak el. A betlehemes dallama és szövege nem könnyű, ezt évről-évre népdalkörünk asszonyai éneklik. Nagy örömünkre egyre többen megismerik, és velünk együtt éneklik az énekeket. Az elmúlt század 50-es, 60-as éveiben a falu minden lakosa jól ismerte ezeket az énekeket. Több évtized kimaradt, amikor ezek feledésbe merültek.
Mióta népdalkörünk megalakult, rendszeresen megvalósítjuk a Mikóházi betlehemes előadását. A gyermekek között nagyon kedvelt, szívesen jelentkeznek a szerepekre, s jönnek a próbákra. Ennyi fiú még sohasem jelentkezett, mint ebben az évben!
Ezen a rendezvényen részt vesz az önkormányzatunk, a helyi Ízőrző egyesület, akik meleg teával, forralt borral és karácsonyi süteményekkel kedveskednek a közösen ünneplőknek.
Az első alkalom volt, hogy az újonnan megalakult citera csoportunk is fellépett a betlehemes előadása után. Karácsonyi dalokat játszottak, amelyeket közösen énekeltek a résztvevők, a megjelentek nagy örömére.
A karácsonyi ünnep előtt népdalkörünk aktívan részt vett az adventi gyertyagyújtások alkalmain is. A harmadik gyertyagyújtás műsorát mi adtuk. A „Szállást keres a szent család…” hagyományát igyekeztünk megeleveníteni azokkal az énekekkel és szöveggel, amelyet az elmúlt század közepén, Mikóházán még énekeltek, s hordták a szent család képét házról, házra. Így készültek karácsony szent ünnepére.

 

Résztvevők névsora:
1. Hutkai Dánielné – szakmai vezető (citerázott is)
2. Vargáné Hutkai Ágnes – népdalkör tag (népdalkör vezetője)
3. Vágó Enikő– népdalkör tag (a betlehemes szervezője, betanítója)
4. Emriné Pletenyik Mónika– népdalkör tag
5. Varga Gyuláné– népdalkör tag
6. Varga Elekné– népdalkör tag
7. Szombatiné Emri Krisztina– népdalkör tag
8. Pletenyik Béláné– népdalkör tag
9. Palágyi Józsefné– népdalkör tag
10. Gergely Tiborné– népdalkör tag
11. Novák Noémi– népdalkör tag
12. Fügei Pálné– népdalkör tag
13. Pandák Pál – citera csoport vezetője
14. Hutkai Soma – citerás
15. Varga Tímea – citerás
16. Füredel Ruben - citerás
17. Füredel Kira – citerás
 
Betlehemesben szereplő gyermekek:
1. Bódisz Lóránt                  9. Karajos Dominik            17. Füredel Ruben
2. Szabó Krisztofer            10. Emri Petra                     18. Füredel Kira
3. Füredel Valentin             11. Horváth  Boldizsár        19. Szabó Kitti
4. Emri Norbert                  12. Horéna Nándor
5. Varga Zsombor              13. Horéna Imre
6. Horváth Zétény             14. Pintér Melinda
7. Palágyi József               15. Hutkai Soma
8. Palágyi Ákos                 16. Varga Tímea
 
Fotók a közös karácsony esti ünnepségünkről:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Észak-Magyarország megyei napilap újságcikke Népdalkörünkről!
2019. január 21.

Az év elején keresett meg a megyei napilapunk újságírója, azzal, hogy látta Mikóháza honlapján, hogy sikeresen pályáztunk a Csoóri Sándor Alaphoz a „Szépen szól a mikóházi nagyharang…” című pályázatunkkal, s ezzel kapcsolatban kérdezett, hogy milyen célból készítettük a pályázatot, s milyen feladatokat tűztünk ki magunk elé. Elmondtam, hogy két nagy célt tűztünk magunk elé. Az egyik, hogy a szakmai színvonalunkat szeretnénk erősíteni, jobbá tenni. A másik, hogy még több figyelmet szeretnénk fordítani a közösségi nevelésre, nem csak a népdalkörön belül, de kívül is.
Kíváncsi volt arra is, hogy mi a jellegzetessége, különbözősége a Mikóházán énekelt népdaloknak. Erre igazán nem tudtam szakmailag megalapozott választ adni, csak a tapasztalataimat tudtam elmondani.
A riportról az alábbi cikk jelent meg a napilapban!

 

 

Szereplés az Újhelyi Kórusok és Énekes csoportok XXIII. találkozóján Sátoraljaújhelyben.
2019. március 28-án

Szakmai vezetőnk a sátoraljaújhelyi Intervox női karnak is tagja, ennek köszönhetően kaptunk meghívást március végén az Újhelyi kórusok és énekes csoportok találkozójára, amelyet a Latabár Színházban tartottak Sátoraljaújhelyben.
Szakmai vezetőnk nyilatkozott a Zemplén Televíziónak, ahol említést tett a Csoóri Sándor Alaphoz benyújtott nyertes pályázatunkról.
Felléptek Sátoraljaújhely közoktatási intézményeinek énekkarai, kórusai, a református egyházi kórus és a sátoraljaújhelyi művelődési központ női kara az Intervox. 
Ezen az ünnepélyes alkalmon citerás csoportunkkal méltón képviseltük a népzenét, a népdalokat.
 

Résztvevők névsora:
1. Hutkai Dánielné – szakmai vezető
2. Gergely Tiborné
3. Fügei Pálné
4. Vargáné Hutkai Ágnes
5. Varga Elekné
6. Emriné Pletenyik Mónika
7. Varga Gyuláné
8. Palágyi Józsefné
9. Pletenyik Béláné
10. Pandák Pál – citera csoport vezetője
11. Hutkai Soma
12. Füredel Ruben
13. Füredel Kira
14. Varga Tímea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Népzenei Fesztivál – Sárrétudvari
2019. június 1. 

Első alkalommal vettünk részt Sárrétudvariban a Nótakör szervezésében megvalósuló Népzenei Fesztiválon.
Nem ismertük a szervezőket, Pandák Pálnak köszönhetően kaptunk meghívást.
Az Egerben megvalósuló minősítésünk után vállaltuk, hogy elutazunk Sárrétudvari nagyközségbe. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen is egy hagyományosan megrendezett Népzenei Fesztivál. 
Nagy szeretettel fogadtak a szervezők. Kicsit késtünk, de ez nem jelentett problémát. Lehetőséget kaptunk a rövid felkészülésre, próbára, majd a színpadra lépésre várakozás közben „csodadolgokat” tapasztaltam.
A nagyrészt nyugdíjas korosztályhoz tartozó hölgyek és urak nagyon elegánsan voltak felöltözve. Szemet gyönyörködtető volt a ruhájuk, szép frizurák, sminkek. Sajnos a nyugdíjasok nagy része úgy gondolja, hogy nyugdíjas lett, nem kellenek már ezek a dolgok. Pedig nagyon is fontos és szükséges megmutatni a környezetünknek, hogy mi is tudunk elegánsak, szépek lenni, s a színpadra lépve olyan értékeket megmutatni, amelyek követésre méltók.
A fellépő csoportok és az egyéni énekesek is magas színvonalon adták elő műsorukat, amelyek kellemes szórakozást biztosítottak mindannyiunk számára. A jó hangulatot csak fokozta, hogy lehetőségünk volt együtt énekelni a közismert dalokat az előadókkal.
Nagy öröm volt számomra, hogy a Bakator együttes is részt vett a fesztiválon. Minőségi zenélésük csak emelte a program színvonalát.
Tökéletes volt a helyszín, ahol a fesztivál megrendezésre került. Mindenki terített asztal mellett nézhette végig a fellépők műsorát, majd a közös táncra is lehetőségünk volt.
Érdemes volt elfogadni a meghívást, s részt venni a Sárrétudvari Nótakör fantasztikusan megrendezett Népzenei Fesztiválján.
Számomra példaértékű volt az a hozzáállás, ahogy a Nótakör tagjai eleget tettek a feladataiknak, s mindezt jókedvűen, mosolyogva, s örömtelien tették. 
(Még késő este is!)
Citerás, fiatal gyermekeink rácsodálkoztak a nótákat hallgatva, hogy ilyen műfaj is van? (Nem nagyon hallgat a mai fiatalság népdalokat, nótákat.) Most számukra egy újabb lehetőséget mutattunk meg a zene területén, s örömmel ismerkedtek az elhangzott dalokkal.
Nagy öröm és élmény volt számunkra részt venni Sárrétudvariban a Népzenei Fesztiválon. 

Sárrétudvariban fellépők névsora:
1. Hutkai Dánielné – szakmai vezető (citerázott is)
2. Varga Gyuláné
3. Emriné Pletenyik Mónika
4. Vargáné Hutkai Ágnes
5. Varga Elekné
6. Gergely Tiborné
7. Vágó Enikő
8. Pletenyik Béláné
9. Fügei Pálné
10. Szombatiné Emri Krisztina
11. Pandák Pál – citeracsoport vezetője
12. Varga Tímea
13. Fürdel Kira
14. Hutkai Soma

 

 

 

 

 

Opole Lubelskie – Lengyelország
Testvértelepülésen való fellépés, szereplés a Helyi Termékek Ünnepén!
2019. június 28-29-30. július 01.

Polgármesterünk felkérésének eleget téve népdalkörünk képviselte településünket Lengyelországban – Opole Lubelskie-ben – a Helyi termékek ünnepén.
A felkérés arról is szólt, hogy június 30-án délután népdalkörünk lépjen fel a városi parkban az Amfiteatrum színpadán, ahol különböző lengyel népzenei és népi együttesek, csoportok szórakoztatták az érdeklődőket. Mutassuk be az általunk képviselt magyar népdalokat.
Előzetesen már tájékoztattak bennünket arról, hogy a Lublin megyei székhelyű városi televízió élő egyenes adást fog közvetíteni a fesztiválról, s bennünket is felkértek, hogy vállaljuk a szereplést. Nagy izgalommal vettünk részt ebben. Előzetesen próba felvétel volt, majd élő egyenes adásban énekeltük el a mikóházi gyűjtésű csokorból a „Sárgadinnye…” című népdalunkat.
Ezt követően került sor a színpadon való fellépésre.
Sok érdeklődő hallgatta, citera kísérettel népdalcsokrainkat. Készültünk az „Odakünn az erdőn…” című lengyel népdallal is, amelyet a közönség nagy tapssal köszönt meg.
Nagy élmény volt számunkra a lengyel testvértelepülésen való részvétel és fellépés.

A delegáció tagjai:
1. Hutkai Dánielné
2. Emriné Pletenyik Mónika
3. Fügei Pálné
4. Pletenyik Béláné
5. Szombatiné Emri Krisztina
6. Varga Elekné
7. Pandák Pál – citera

 

 

 

 

magyar