• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Bózsva-parti Óvoda

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet a
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3989 Mikóháza, Szabadság utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, egyéb jogszabályok, munkaköri leírás valamint az intézményi dokumentumok által meghatározottak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola végzettség, óvodapedagógus

- magyar állampolgárság

- büntetlen előélet

- cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz

- végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Géresi Dalma intézményvezető nyújt a 47/308-310-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bózsva-parti Óvoda címére történő megküldésével (3989 Mikóháza, Szabadság út 5.) . Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodapedagógus

Személyesen: Géresi Dalma a Bózsva-parti Óvoda óvodavezetője részére, Borsod- Abaúj- Zemplén Megye, 3989 Mikóháza, Szabadság út 5.

A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázatokat értékeli és dönt az intézmény vezetője. A nyertes pályázó értesítést kap. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája
  • Mikóháza község honlapja: www.mikohaza.hu
  • honlap: www.közigallas.hu