• Magyar
 • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Álláspályázat - pénzügyi és adóügyi ügyintéző

Álláspályázat

pénzügyi és adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

 

Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal

                                         pénzügyi és adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod- Abaúj- Zemplén megye, 3989 Mikóháza, Szabadság u. 10.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III.7) Kormány rendelet 1. sz. melléklet I.19. pontja Pénzügyi és számviteli  feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

Felsőregmec Község Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésének, évközben történő módosításainak elkészítése, éves, féléves költségvetési beszámolók, mérlegjelentések készítése ASP gazdálkodási szakrendszerben, önkormányzat és intézménye pénzügyi és vagyongazdálkodásával kapcsolatos számviteli feladatok, adóügyi hatósági feladatok ellátása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetés beszámolóinak elkészítése, gazdasági eseményeinek kontírozása, főkönyvi könyvelés, kincstári adatszolgáltatás, analitikus nyilvántartás vezetése, gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése, kötelezettség –nyilvántartás vezetése, adóügyek teljes körű intézése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium/főiskola. Pénzügyi-számviteli szakképesítés, közgazdasági szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és pénzügyi, munkaügyi, adóügyi területen szerzett 1-3 év szakmai gyakorlat
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
 • 6 hónap próbaidő vállalása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pénzügyi, adóügyi, munkaügyi ügyintézőként önkormányzatnál, közös hivatalnál, közigazgatási szervnél szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •  Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés
 • Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga megléte

 

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul, a Kttv. 84-85.§-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.  

A pályázatban kérem, a telefonos elérhetőségét feltüntetni szíveskedjen.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 7.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bényei Norbert jegyző nyújt a 47/308-031 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3989 Mikóháza, Szabadság út 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat pénzügyi és adóügyi ügyintéző munkakör” megnevezést.
 • Személyesen: Dr. Bényei Norbert, 3989 Mikóháza, Szabadság u. 10.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 10.

 

Mikóháza, 2020. január 2.

 

                                                                                                          Dr. Bényei Norbert sk.

                                                                                                                    jegyző