• Magyar
 • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Álláspályázat - igazgatási és pályázati ügyintéző

Álláspályázat

Igazgatási és pályázati ügyintéző munkakör betöltésére

 

Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási és pályázati ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod- Abaúj- Zemplén megye, 3989 Mikóháza, Szabadság u. 10.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III.7) Kormány rendelet 1. sz. melléklet 14. Hatósági feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

Mikóháza, Alsóregmec, Vilyvitány Község Önkormányzatai és a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában pályázatokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés valamint kapcsolattartás a projektmenedzsment szervezetekkel. Mikóháza, Alsóregmec, Vilyvitány Község Önkormányzatoknál hagyatéki ügyintézés, pénzügyi feladatok az ASP rendszerben, nyilvántartások vezetése, egyéb igazgatatási feladatok.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Mikóháza, Alsóregmec, Vilyvitány Község Önkormányzatai esetében pályázatokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés, hagyatéki ügyek intézése, pénzügyi feladatok ellátása és egyéb igazgatási feladatok végzése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati képzettség vagy középiskolai végzettség és legalább 1-3 év igazgatási ügyintézőként szerzett szakmai tapasztalat
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
 • 6 hónap próbaidő vállalása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzatnál szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Pályázati, pénzügyi ügyintézőként szerzett tapasztalat
 • Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga megléte

 

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul, a Kttv. 84-85.§-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.  

A pályázatban kérem, a telefonos elérhetőségét feltüntetni szíveskedjen.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 24.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bényei Norbert jegyző nyújt a 47/308-031 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3989 Mikóháza, Szabadság út 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat igazgatási és szociális ügyintéző munkakör” megnevezést.
 • Személyesen: Dr. Bényei Norbert, 3989 Mikóháza, Szabadság u. 10.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

Mikóháza, 2020. január 21.

                                                                                                          Dr. Bényei Norbert sk.

                                                                                                                    jegyző