• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Álláspályázat - óvodapedagógus

Bózsva-parti Óvoda

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet a

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3989 Mikóháza, Szabadság utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, egyéb jogszabályok, munkaköri leírás által meghatározottak.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•    Főiskola végzettség, óvodapedagógus
•    magyar állampolgárság
•    büntetlen előélet
•    cselekvőképesség
•    3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    szakmai önéletrajz
•    végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata
•    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
•    nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
•    hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    helyismeret
•    Pedagógiai elhivatottság, jó szervező képesség

Elvárt kompetenciák:
•    gyermekszeretet, szakmai elhivatottság, megbízhatóság

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2021. szeptember 1 napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Géresi Dalma intézményvezető nyújt a 47/308-310-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Bózsva-parti Óvoda címére történő megküldésével (3989 Mikóháza, Szabadság út 5.) . Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodapedagógus
Személyesen: Géresi Dalma a Bózsva-parti Óvoda óvodavezetője részére, Borsod- Abaúj- Zemplén Megye, 3989 Mikóháza, Szabadság út 5.

A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázatokat értékeli és dönt az intézmény vezetője. A nyertes pályázó értesítést kap. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 16.

 

Mikóháza, 2021. május 28.

Géresi Dalma

intézményvezető