• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Pályázati hirdetmény - helyiség bérlésére

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályairól szóló 12/2000. (XI.06.) önkormányzati rendelet alapján bérbeadásra meghirdeti a
Mikóháza, Gábor Áron u. 1. szám alatt található
nem lakás céljára szolgáló, teljes körűen felújított 2. számú helyiséget.

A helyiség adatai:
2. számú irodahelyiség
Összterülete: 25 m2
Rendelkezésre álló helyiség: szoba, külön mosdó

A helyiség elektromos mérőórával, valamint vízfogyasztásmérő órával van ellátva és a szennyvízcsatorna-hálózatra rá van kötve. Fűtési mód: gázfűtés.

Pályázatot nyújthatnak be:
•    egyéni vállalkozók
•    jogi személyek

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázati kérelmet személyesen lehet benyújtani vagy postai úton a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal címére (3989 Mikóháza, Szabadság u. 10.) vagy elektronikusan a mikohaza@mikohaza.hu e-mail címre lehet megküldeni.

A pályázati kérelemben meg kell jelölni, hogy a bérlő a bérleti jogviszony létrejötte esetén milyen tevékenységet kíván folytatni. Bérlő a helyiségben folytatott tevékenységét a bérbeadó engedélye nélkül nem változtatja meg.

A bérleti díj összege: havi bruttó 20.000,- Ft/helyiség. A bérleti díj mellett a biztosítás bérlőre jutó része valamint a rezsiköltség a bérlőt terheli.

A bérleti jogviszony határozott időtartamra, 5 évre jön létre.
 A bérlő a helyiséget tovább bérbe nem adhatja.

Az ingatlan megtekintése: A 47/308-031-es telefonszámon előzetes bejelentkezés alapján.

 A pályázat határideje: 2022. április 30.

A helyiség bérlésére az elbírálást követően azonnal van lehetőség.

A pályázat értékelése:
A benyújtott pályázatokról a képviselő- testületi soron következő ülésén dönt.
Amennyiben a benyújtott pályázat a helyi rendeletben szabályozott feltételeknek valamint a felhívásban foglaltaknak nem felel meg, úgy az érvénytelennek nyilvánítható.

Mikóháza, 2021. december 20.

Gógh András
polgármester