• Magyar
 • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Álláspályázat - közművelődési szakember munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján
 pályázatot hirdet

közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama: határozott idejű, 2022. december 31-ig tartó munkaviszony,
3 hónap próbaidő kikötésével, Közös megegyezéssel a jogviszony tovább hosszabbítható.

 

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (heti 20 órás)

 

A munkavégzés helye: Borsod- Abaúj- Zemplén megye, Mikóháza, „Gyöngyösbokréta” Hagyományőrző és Közösségi Ház, /Gábor Áron utca 48./

 

Ellátandó feladatok:

 • A település közösségi, sport, kulturális programjainak szervezése, lebonyolítása a lakosság valamennyi korosztályának igényeit figyelembe véve.
 • Önkormányzati rendezvények tervezése, szervezése és lebonyolítása.
 • Rendezvények támogatására pályázatok benyújtása, elszámolása
 • Együttműködés a Nemzeti Művelődési Intézettel, a helyi szervezetekkel, intézményekkel
 • Közösségi Házban a közművelődési feladatok teljes körű ellátása
 • Az önkormányzat helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletében foglaltak érvényre juttatása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései az irányadók. Munkába járás költségére támogatás nyújtása, rugalmas munkaidő beosztás.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola / gimnázium
 • Közművelődési szakképzettség / közművelődési és közönségkapcsolati szakember szakképesítés vagy 2 éven belül a szükséges végzettség megszerzésének vállalása
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret
 • rendezvények szervezésében, lebonyolításában szerzett tapasztalat

 

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a feladat ellátásához szükséges képesítést a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 2 éven belül megszerzi
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul.  
 • A pályázatban kérem, a telefonos elérhetőségét feltüntetni szíveskedjen.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 11.

 

A pályázattal kapcsolatosan további információt Gógh András polgármester nyújt a
20/494-4985-ös telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mikóháza Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3989 Mikóháza, Szabadság u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat közművelődési szakember munkakör betöltésére” című megnevezést.
 • Elektronikusan a mikohaza@mikohaza.hu e-mail címre történő megküldéssel /a tárgyban kérjük feltüntetni „Pályázat közművelődési szakember munkakör betöltésére” /
 • Személyesen: Mikóháza Községi Önkormányzat (3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.)

 

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok elbírálásáról Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő - testülete dönt. A képviselő - testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.

 

Mikóháza, 2022. február 10.

 

 

                                                                                                          Gógh András

                                                                                                          polgármester