• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Pályázati felhívás - Pálinkaház és udvara bérbevételére

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályairól szóló 12/2000. (XI.06.) önkormányzati rendelet alapján
Mikóháza Községi Önkormányzat bérbeadásra meghirdeti
Hegyalja u. 12. szám alatt található
nem lakás céljára szolgáló helyiségeket.

1. A helyiségek adatai: Pálinkaház és udvara, kültéri filagória, istálló épülete és kóstolópince

•    Pálinkaház alapterülete: kb. 80 m2
Rendelkezésre álló helyiség: előtér, két beltéri helyiség, külön mosdó
A Pálinkaház épülete elektromos mérőórával, valamint vízfogyasztásmérő órával van ellátva és a szennyvízcsatorna-hálózatra rá van kötve.
•    Az udvaron 80 m2 területű térkővel burkolt, fedett filagória, ami akár 30 fő fogadására is megfelelő.
•    Az istálló 50 m2 nagyságú épülete.
•    A kóstolópince a Pálinkaháztól kb. 100 méterre található, 25-30 fő elhelyezésére alkalmas, mely kiváló akár borkóstolók, pálinkakóstolók, ételkóstolók szervezéséhez. A kóstolópince bérbevételére kizárólag alkalmanként van lehetőség, külön bejelentés alapján.

2. Pályázatot nyújthatnak be:

-    egyéni vállalkozók
-    gazdasági társaságok,
akik vendéglátó-ipari tevékenységet végeznek, vendéglátó-ipari egységet működtetnek vagy nyilatkoznak ezen tevékenység elindításának szándékáról.
 
3. A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

-    pályázati adatlap mely tartalmazza a pályázó adatait, elérhetőségét, a bérelni kívánt ingatlan adatait, a felajánlott bérleti díj havi bruttó összegét
-    üzemeltetési terv, melyben részletezésre kerül a végezni kívánt tevékenység, a nyitvatartási idő, az értékesítendő élelmiszerek, a pályázó által fontosnak tartott egyéb információ
Az önkormányzat lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a helyiséget/eket a pályázó igény szerint kisebb/nagyobb mértékben felújítani kívánja, annak költsége részben vagy egészben a bérleti díj összegébe beszámításra kerüljön. Ennek részletezése az üzemeltetési tervben történhet.
-    nyilatkozat arról, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a tevékenységét a bérbeadó engedélye nélkül nem változtatja meg, a helyiséget tovább bérbe nem adhatja
-    nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az önkormányzat által bármilyen rendezvény kerül megtartásra, abban az esetben a Pálinkaház épületét, udvarát, a filagóriát, istálló épületét, kóstolópincét az önkormányzat szabadon, térítésmentesen használja, melyet előzetesen jelez a bérlő részére
-    nyilatkozat arról, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt az ingatlant és annak közvetlen környezetét tisztán tartja, az ehhez szükséges tevékenységet elvégzi (szükség szerint szemétszedés, fűnyírás stb.)

4. A pályázat benyújtásának módja:
•    postai úton a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal címére kell megküldeni (3989 Mikóháza, Szabadság u. 10.) vagy
•    személyesen (Mikóháza, Szabadság u. 10.)
•    elektronikusan a mikohaza@mikohaza.hu e-mail címre

 5. A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan benyújtható

6. Az ingatlan bérbevételének ideje: a képviselő-testület támogató döntését követően azonnal

7. Egyéb információ:
A bérleti díj mellett a biztosítás bérlőre jutó része, valamint a rezsiköltség a bérlőt terheli.
A bérleti jogviszony határozott időtartamra, 5 évre jön létre.

Az ingatlan megtekintése: Szalkó Ernő falugondnoknál a +36 20/313-9286-os telefonszámon előzetes bejelentkezés alapján.

A pályázati kiírással kapcsolatban egyéb információ: 47/308-031-es telefonszámon

A pályázatok értékelése, elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a képviselő- testület a soron következő ülésén bírálja el.
A képviselő- testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást érvénytelennek nyilvánítsa.

Mikóháza, 2022. július 13.

                                                                Gógh András s. k.
                                                                  polgármester