• Magyar
 • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Pályázati felhívás - zöldterületek karbantartására

Pályázati felhívás

Mikóháza egyes zöldterületeinek karbantartására

I. Ajánlatkérő

1. neve: Mikóháza Községi Önkormányzat
2. címe: 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.
3. elérhetőség: 47/308-031,
e-mail: mikohaza@mikohaza.hu

 

II. Felhívás tárgya

1. A szerződés tárgya: Mikóháza egyes zöldterületeinek karbantartása
2. Pályázók köre: magánszemély, egyéni vállalkozó, gazdasági társaságok
3. A szerződés meghatározása: vállalkozási / megbízási szerződés
4. A teljesítés helye: Mikóháza közigazgatási területén belül

 1. Akácos utca                           53 hrsz.                      
 2. Hegyalja utca                         74 hrsz.                      
 3. Szabadság utca                      16/1, 16/3 hrsz.          

5. Szerződés időtartama: 2022. június 1. - 2022. október 31.

III. Szerződés szerinti mennyiség, tevékenység leírása:

A kaszálással érintett területek körülbelüli nagysága: *

/*A pályázat során ajánlattétel benyújtása utcánként is lehetséges./

 1. Akácos utca                           7.500 m2 területnagyság
 2. Hegyalja utca                         4.200 m2 területnagyság
 3. Szabadság utca                      3.000 m2 területnagyság

A fűnyírás, kaszálás, mint elvégzendő feladat: június elején kell megkezdeni és előreláthatólag évi 6 alkalommal kell a füvet nyírni. Az önkormányzat által történő megrendelést követően 24 órán belül kell a fűnyírást megkezdeni.
Az önkormányzat eszközöket és üzemanyagot nem biztosít, annak biztosítása a pályázó feladata.

A pályázó röviden ismertesse a feladat elvégzésének módját, a rendelkezésére álló eszközöket.

IV. Bírálati szempontok:

 • Legalacsonyabb összegű vállalási díj.
 • A pályázatok elbírásálása során előnyben részesül a helyi lakos, a Mikóháza székhelyű vállalkozó / vállalkozás.

 

V. Finanszírozási és fizetési feltételek:

A munkálatokhoz az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szolgáltatás ellenértékének
kifizetése az előző hónap ténylegesen elvégzett és leigazolt teljesítése alapján, havonta
történik. A kifizetést a teljesítést követő hónap 10. napjáig benyújtott számla alapján 15 napos fizetési határidővel, átutalással teljesíti az ajánlatkérő vagy a megbízási szerződésben foglaltak szerint. A számla kötelező melléklete a munka elvégzését igazoló teljesítésigazolás.

 

VI. Ajánlattevőre vonatkozó feltételek:

1) A pályázat eredményeként a szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezettel köthető meg, melyről előzetesen a pályázó a PÁLYÁZATI ADATLAPON nyilatkozik. Alkalmatlan a pályázó, ha nem minősül átlátható szervezetnek.

2) Ajánlattevő rendelkezzen tárgyi kiírásban szereplő munkálatok végzéséhez
kapcsolódóan 500.000 Ft/év kártérítési felelősségbiztosítással, és biztosítási kötvénye
egyszerű másolatát csatolja pályázatához, vagy nyilatkozzon, hogy nyertes pályázóként 15 napon belül gondoskodik a 2) pont szerinti biztosítás megkötéséről és az erről szóló kötvény haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés megkötése előtt benyújtásra kerül. Alkalmatlan a pályázó, ha nem rendelkezik a fentiek szerinti felelősségbiztosítással, vagy nem nyilatkozik felelősségbiztosítás megkötésének vállalásáról.

VII. Ajánlattételi határidő: 2022. május 27. (péntek) 12:00 óra

VIII. Az ajánlat benyújtásának módja:

 • Postán vagy személyesen: Mikóháza Községi Önkormányzat, 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10. vagy
 • Elektronikusan (aláírva és szkennelve): mikohaza@mikohaza.hu

IX. Ajánlati kötöttség: Az ajánlattételi határidő lejártától számított min. 60 nap

X. Egyéb információk:

A pályázat mellékletét képezi a zöldfelületek helyszínrajza. A zöld színnel jelzett szerződés alapján karbantartott területek képezik a felhívás tárgya szerinti területeket, mely helyszínrajz a szerződés melléklete.

A pályázatban megjelölt helyszínek személyesen történő megtekintésére is van lehetőség, ezzel kapcsolatban egyeztetés Patkó Csaba alpolgármesterrel a +36 20/313-9803-as telefonszámon.

További tájékoztatást nyújt Gógh András polgármester a +36 20/494-4985-ös telefonszámon.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati felhívás szerinti eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Mikóháza, 2022. május 10.

                                                                                              Gógh András s.k.

                                                                                              polgármester