• Magyar
 • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Álláspályázat

Álláspályázat

szociális ügyintéző munkakör betöltésére

Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

szociális ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod- Abaúj- Zemplén megye, 3989 Mikóháza, Szabadság u. 10.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III.7) Kormány rendelet 1. sz. melléklet 9. Szociális és gyámügyi feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

Mikóháza, Alsóregmec, Vilyvitány Község Önkormányzatai vonatkozásában szociális és gyermekvédelmi, humánpolitikai feladatok ellátása. ASP rendszer használata.
A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok teljeskörű ellátása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő feladatok ellátása, döntések előkészítése, nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás szakhatóságokkal, járási hivatallal, Magyar Államkincstárral. A közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonnyal és munkaviszonnyal kapcsolatos feladatok ellátása a KIRA programban (kinevezés, módosítás, jogviszony megszüntetés, hiányzás jelentések rögzítése, számfejtés). Megbízási szerződések rögzítése, számfejtése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. Munkába járás költségének támogatása, cafetéria juttatás, munkáltatói döntésen alapuló egyéb juttatás.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati képzettség vagy középiskolai végzettség és legalább 1-3 év szociális vagy igazgatási ügyintézőként szerzett szakmai tapasztalat
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
 • 6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzatnál szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga megléte
 • ASP/KIRA rendszer ismerete

 

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul, a Kttv. 84-85.§-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.  
 • A pályázatban kérem, a telefonos elérhetőségét feltüntetni szíveskedjen.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. február 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 19.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bényei Norbert jegyző nyújt a 47/308-031 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3989 Mikóháza, Szabadság út 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat szociális ügyintéző munkakör” megnevezést.
 • Személyesen: Dr. Bényei Norbert, 3989 Mikóháza, Szabadság u. 10.
 • Elektronikus úton dr. Bényei Norbert jegyző részére a mikohaza@mikohaza.hu e-mail címre

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 23.

Mikóháza, 2022. december 19.

                                                                                                          Dr. Bényei Norbert sk.

                                                                                                                    jegyző

magyar