• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap » A település

Településrendezési Terv

Mikóháza község Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása - 2015 szeptember

Tartalomjegyzék

Alaptérkép

Fejlesztési koncepció kivonata

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat

Infrastrukturális változások

Környezetalakítási javaslat

Környezeti értékelés

Légifotó

Magasabb szintű terveknek való megfelelősség

Örökségvédelem

Jegyzőkönyv Mikóháza Településrendezési Terv módosítása (317 hrsz.) Partnerségi egyeztetés lezárása

Tájékoztató Településrendezési Terv módosítás

Társadalmi, gazdasági változások

Tervezői nyilatkozat Mikóháza község Településrendezési Tervének módosításához

Terviratok Mikóháza településrendezési eszközeinek módosítása

Mikóháza településrendezési tervének módosítása TSZT 01m

 

 

Mikóháza község Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása - 2015

 

Alaptérkép

Fejlesztési koncepció kivonata

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat

Mikóháza Községi önkormá nyzat Képviselő-testületének 3 / 2ot5. (I I. 1 3.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabá|yzatróI szóló L6 / z oo 6 (xI t. 2 1.) ö nkormán yzati rendelet mó dosításáról

Infrastrukturális változások

Környezetalakítási javaslat

Környezeti értékelés

Környezeti vizsgáIat jegyzőkönyvi kivonat

Légifotó

Magasabb szintű terveknek való megfelelősség

Örökségvédelem

Mlkoháza Község településrendezési eszközeinek módosításai

Mikóháza településrendezési tervének módosítása térkép

Tájékoztató Településrendezési Terv módosítás

Társadalmi, gazdasági változások

Tervezői nyilatkozat Mikóháza község Településrendezési Tervének módosításához

Településszerkezeti Terv és Leírásról szóló 18412006. (XII.21.) KT határozat módosítása

Mikóháza településrendezési tervének módosítása TSZT 01m

Mikóháza község településrendezési eszközeinek módosításai

Településrendezési terv módos véleményezési eljárás lezárása

Undefined